ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინება, როგორც პროდუქტის კვლევისა და განვითარების მიმართულება, ახალგაზრდა მომხმარებელთა ჯგუფების დასაპყრობად

2020 წლის 6 ოქტომბერი, დილის ათი საათი. ქსოვილების მიღება პროდუქტის ინოვაციის ფოკუსში, ეწვიეთ ქსოვილის შესაბამის ცოდნას და მახასიათებლებს. ნაშუადღევს, მენეჯმენტის დეპარტამენტმა დაალაგა შესაბამისი შინაარსი და მოიწვია შესაბამისი პერსონალი თეორიული ახსნისა და განხილვისთვის. ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით, პროდუქტის კვლევისა და განვითარების მიმართულებით, ნეკნების და თარგების თამამი გამოყენება გახდის პროდუქტებს თამამი, მოდური და ინდივიდუალური და აითვისებს მომხმარებელთა ახალგაზრდა ჯგუფებს უკეთესი პროდუქტების შესაქმნელად.


გაგზავნის დრო: 26 ნოემბერი -2020